Tréningy

„Hra je to, čo robí ľudí nebojácnymi voči zlyhaniu a odhodlanými skúšať nové veci. Hra je to, čo nám pomáha robiť vážne veci lepšie, pretože si to užívame a cítime pocit radosti z našich úspechov.“ — Jake Orlowitz, Riaditeľ Wikipedia Library

Spôsob vedenia tréningov pre mojich klientov je založený na aktívnej skúsenosti účastníka a zážitkovom učení. Metodika sa zameriava na aktívne a dlhodobé učenie, ktoré podporuje prenos do praxe. Metódy, s ktorými pracujem sú:

– Skupinová práca
– Rolové hry
– Skupinové hry
– Diskusie
– Zdieľanie vlastných skúseností účastníkov
– Prípadové štúdie
– Reflexia
– Učenie sa na základe problémov

Teória je súčasťou tréningov a je veľmi dôležitá, ale obmedzujem ju na minimum. Dôraz je kladený na praktické formy učenia.

Z vlastných skúseností viem, že uplatňovanie novo nadobudnutých poznatkov je jedným z kľúčových faktorov pri ich udržaní. Preto venujem pozornosť „prenosu“ poznatkov z kurzu do každodennej rutiny (skutočné prostredie). Proces učenia účastníkov školení podporujem aj vytváraním atmosféry dôvery, otvorenosti a kreativity, kde spoločne s účastníkmi tvoríme inšpirujúce učiace sa prostredie.

Hlavné témy, ktoré školím:

–  Ako riadiť seba a svoj čas (time manažment)
–  Ako zvládať stres a predchádzať mu (stres manažment)
–  Komunikácia a typológia osobnosti (efektívna komunikácia)
–  Ako podať kritiku a nenarobiť si pritom nepriateľov (dávanie spätnej väzby)
–  Riešenie konfliktov bez stresu (riešenie konfliktov)
–  Aby z nás bol efektívny tím (budovanie tímov)
–  Ako, čo a komu delegovať a mať viac času na to podstatné (delegovanie)
– Efektívne vedenie porád

Spolupráca so mnou

Pre dosiahnutie maximálnych výsledkov pre mojich klientov odporúčam pri spolupráci nasledovný postup:

  1. analýza vzdelávacích potrieb u klienta,
  2. návrh rozvojového programu,
  3. dizajn tréningov na mieru,
  4. lektorovanie,
  5. vyhodnotenie vzdelávania.

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku

Referencie

Všetci účastníci boli nadšení

Všetci účastníci boli workshopom nadšení, preto sme so Simonou pripravili aj ďalšie dva workshopy o empatii a o spätnej väzbe. Osobne na Simone veľmi pozitívne hodnotím jej profesionalitu, svedomitú prípravu workshopov aj materiálov, komunikáciu pred, počas aj po workshope. Pri vedení workshopov oceňujem jej odbornosť, priateľskosť, prezentačné zručnosti, rozmanitosť použitých metód a techník neformálneho vzdelávania, empatický prístup a snahu neustále na sebe pracovať.

Janka Daďová

Koordinátor programu Sokratov inštitút