Ako skúsenosti z biznisu inšpirujú k zmenám v školstve

Robí mi radosť, keď môžem prispieť k dobrej veci. Najmä, keď ide o pomoc v oblasti školstva. Je to téma môjmu srdcu veľmi blízka, pretože vzdelávanie ovplyvňuje mnoho vecí. Od úrovne vyspelosti našej krajiny, po výber kandidátov vo voľbách, ktorí našu krajinu posunú, až po objavovanie svojich darov a hľadaní práce, ktorá nás napĺňa.

Dňa 24.11. som mohla aj ja svojou troškou prispieť k rozvoju školstva. Prednášala som pre ľudí (mnoho z nich učiteľov), ktorým na školstve a vzdelávaní naozaj záleží. Bolo to na konferencii s názvom Lepidlo – konferencia nie len pre učiteľov. Moja téma bola „Ako prilepiť vedomosti na žiakov tým správnym spôsobom“.

Vo svojej práci využívam mnoho metód učenia, o ktorých som v škole ani netušila. Práca s priestorom, diskusie, aktívne zapájanie žiakov do učiaceho procesu a mnoho iného. Pritom, keby sa na hodinách využívala aspoň tretina z toho, učenie by bolo hneď väčšia zábava a žiaci by sa rozvíjali nielen po vedomostnej stránke, ale po osobnostnej a rozvíjali by aj svoje talenty. A to je práve to, po čom dnešný biznis (progresívne firmy, ktoré si vážia dobrých zamestnancov) a reálny život po škole, lačne baží.

Počas prednášky som hovorila o koncepte mnohonásobnej inteligencie z dielne Howarda Gardnera, vývinového psychológa a profesora na Harvardskej univerzite. Hovorila som o tom, ako využívame metódy učenia počas našich tréningov soft skills a akým spôsobom sa to dá pretaviť do hodín na základných, stredných aj vysokých školách.

Potešilo ma, že niektorí z učiteľov túto teóriu poznali a niektorí ju aj aktívne využívajú. Pre niektorých to bola novinka a podľa ich vlastných slov veľmi užitočná a praktická inšpirácia pre ich prácu.

Pripájam prezentáciu a fotky z prednášky:

lepidlo_konferencia_Simona_Socratouslepidlo_konferencia_Simona_Socratous

Prezentáciu si stiahnete TU.

Lúčim sa s heslom, „zmeny v školstve sa dejú a ešte sa budú“. A myslím tie dobré zmeny. Ostrovčeky pozitívnej deviácie, akým bola aj konferencia Lepidlo, sú v poslednej dobe narastajúcim trendom, ktorý podporuje zmenu školstva zdola. A ja sa vždy teším, keď môžem svojou troškou prispieť.

Prajem vám príjemné, už skoro adventné, dni,

Simona

 

 

Tags: