Ako zmanažovať stres. Tu a teraz.

Tesné časové termíny. Náhle zmeny v očakávaniach a termínoch. Viacero odlišných úloh a zodpovedností, ktoré musíte riešiť naraz. Medziľudské konflikty. Aj vy to poznáte? Dnes je to bežná realita, či sme v malej alebo veľkej firme. Tieto situácie, pochopiteľne, najčastejšie spomínajú aj naši účastníci na tréningoch stres manažmentu. A keďže tréning bez prepojenia s

Uverejnené v článkoch združenia HRCOMM. 

Tags: